Pianki trudnopalne typu CMHR

Pianki typu CMHR spełniają standardy trudnopalności wymagane na rynkach Wielkiej Brytanii {The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988. S.I. No. 1324, Shedule1, Part I; BS.5852, Part 2} oraz USA California Test (TB117-A and D)

Pianki typu CMRH znajdują bardzo szerokie zastosowanie m.in. meble, materace, środki transportu, sale widowiskowo-sportowe, hotele, restauracje, szpitale etc.

Efekt trudnopalności uzyskiwany jest poprzez zastosowanie przy produkcji pianki tzw. wypełniaczy stałych (melaminy), które są zasadniczym składnikiem powodującym trudnopalność.

Każda partia produkcyjna pianek CMHR testowana jest w lokalnym laboratorium kontroli jakości Vita pod kątem własności fizykomechanicznych oraz trudnopalności według stosownych Norm międzynarodowych. Dodatkowo w okresie 6-12 miesięcy w uznanym zewnętrznym laboratorium wykonywane są kolejne testy, w celu uzyskania wymaganego Certyfikatu Trudnopalności.

W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu komfortu oraz oczekiwanego efektu ekonomicznego, ważne jest określenie przeznaczenia mebla i dokonanie wyboru odpowiednich rodzajów pianki oraz racjonalne i zgodne ze sztuką rozmieszczenie ich wewnątrz mebla.

W naszej ofercie:

Pianki CMHR w przedziale gęstości pozornej od 27 do 60 kg/m3.

Więcej informacji: brzegdolnysales@thevitagroup.com, brzegdolnytech@thevitagroup.com

Newsletter