Pianki poliuretanowe trudnopalne CME

Pianki typu CME spełniają standardy trudnopalności wymagane na rynkach Wielkiej Brytanii {The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988. S.I. No. 1324, Shedule1, Part I; BS.5852, Part 2} oraz USA California Test (TB117-A and D).

Pianki poliuretanowe trudnopalne typu CME znajdują bardzo szerokie zastosowanie m.in. meble, materace, sale widowiskowo-sportowe, hotele, restauracje, szpitale, meble ogrodowe etc.

Efekt trudnopalności uzyskiwany jest poprzez zastosowanie przy produkcji pianki tzw. wypełniaczy stałych (melaminy) oraz uniepalniaczy ciekłych w odpowiednich proporcjach wg receptury, które są zasadniczym składnikiem powodującym trudnopalność. Uniepalniacze ciekłe wbudowują się w strukturę polimeru poliuretanowego podczas procesu spieniania pianki – polimeryzacja w bloku.

Każda partia produkcyjna pianek CME testowana jest w lokalnym laboratorium kontroli jakości Vita pod kątem własności fizykomechanicznych oraz trudnopalności według stosownych norm międzynarodowych. Dodatkowo w okresie 6-12 miesięcy w uznanym zewnętrznym laboratorium wykonywane są kolejne testy w celu uzyskania wymaganego Certyfikatu Trudnopalności.

Poliuretanowe pianki trudnopalne CME (CV) posiadają Atesty i Certyfikaty wymagane przez IKEA.

W naszej ofercie:

Pianki poliuretanowe CME (CV) w przedziale gęstości pozornej od 21 do 35 kg/m3.

Więcej informacji : brzegdolnysales@thevitagroup.com, brzegdolnytech@thevitagroup.com

Newsletter