Ekologia w naszej firmie

Zakłady produkcyjne i przetwórcze Vita Polymers Poland już w fazie projektowania zostały wyposażone w cały szereg nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz rozwiązań technicznych sprawdzonych w Grupie Vita, zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem fabryk na środowisko naturalne co zgodne jest z Polityką Bezpieczeństwa Pracy i Środowiskową Grupy Vita.

Ekologia

Zakłady w Brzegu Dolnym i Lublinie jako jedyne na kontynencie europejskim od momentu pierwszej produkcji pianki, posiadają unikalne systemy filtracji odgazów powstających podczas procesu polimeryzacji w bloku. W skład takiego systemu rekuperacji wchodzi m.in specjalny układ filtrów wypełnionych 20 tonami węgla aktywnego, co w pełni zabezpiecza przed jakąkolwiek szkodliwą emisją do atmosfery.
Standardem w Grupie Vita są automatyczne i w pełni niezależne systemy przeciwpożarowe (wyposażone m.in. w tryskacze i czujniki) oraz zintegrowane systemy ciągłego monitoringu, zainstalowane w magazynach surowców ciekłych , halach magazynowych i produkcyjnych oraz w miejscu przetwarzania i rozkroju pianek blokowych. Wysoce czułe systemy zintegrowane dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa pracowników każdego z naszych Zakładów i ich otoczenia.
Wysoce skuteczny system zabezpieczeń i kontroli w przypadku rozładunku i magazynowania surowców ciekłych stosowanych w procesie spieniania jest tak skonstruowany aby i w tym obszarze całkowicie wyeliminować potencjalne zagrożenia skażenia środowiska oraz powstania pożaru.
Nasi pracownicy to odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni ludzie – znakomicie znający potencjalne zagrożenia działają od wielu lat w ramach kompleksowego systemu ochrony środowiska w Vita Polymers Poland.

Bezodpadowe gospodarowanie surowcami

Bezodpadowe gospodarowanie surowcami

Technologia produkcji pianki poliuretanowej jaką z sukcesem zaimplementowana w obu Zakładach Vita Polymers Poland i używana obecnie – jest całkowicie bezściekowa i bezodpadowa. Pianki niestandardowe oraz ścinki pianki poliuretanowej powstające w wyniku rozkroju materiału blokowego , mają swoje ponowne zastosowanie zarówno w Grupie Vita oraz w firmach naszych Klientów i są pożądanym surowcem do dalszego całkowitego wykorzystania. VITA prowadzi w tym zakresie w pełni zewidencjonowaną proekologiczną gospodarkę poliuretanami.

Newsletter