Poważne awarie przemysłowe

Zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” oraz Rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zakład produkcyjny Vita Polymers Poland w Brzegu Dolnym, został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej a zakład Vita Polymers Poland w Lublinie, został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z posiadaniem i używaniem izocyjanianu toulenu służącego do produkcji elastycznej pianki poliuretanowej.

Newsletter