28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28/04/2024

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 👷 Dzień ten poświęcony jest szerzeniu świadomości o kulturze bezpieczeństwa, potrzebie ochrony zdrowia w środowisku pracy oraz ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń zdrowotnych.
Można uznać, że jest to szczególny dzień dla każdej firmy, której priorytetem jest bezpieczeństwo – do takich należy właśnie Vita. Niektóre nasze placówki w Polsce zostały zaliczone do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Sprawia to, że naszym obowiązkiem jest rygorystyczna troska o kulturę bezpieczeństwa.
Kulturę bezpieczeństwa można określić jako produkt indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji i wzorów zachowań, które określają zaangażowanie oraz styl zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem organizacji (Brytyjska Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, 1993). Istotny w niej jest czynnik ludzki – aby kultura bezpieczeństwa prosperowała, wszystkie osoby w firmie muszą rozumieć i podzielać wartości związane z bezpieczeństwem. Dlatego właśnie kładziemy szczególnie duży nacisk na edukację naszych pracowników. W rezultacie możemy pochwalić się takimi liczbami, jak 1563 dni bez wypadku w VPP Lublin i okrągłym 1000 dni w VPP Brzeg Dolny.

Newsletter