Ekologia w naszych zakładach

27/02/2023

Zakłady w Brzegu Dolnym i Lublinie jako jedyne w Europie od momentu pierwszej produkcji pianki, posiadają unikalne systemy filtracji odgazów powstających podczas procesu polimeryzacji w bloku.

W skład takiego systemu rekuperacji wchodzi między innymi specjalny układ filtrów wypełnionych 20 tonami węgla aktywnego, co w pełni zabezpiecza przed jakąkolwiek szkodliwą emisją do atmosfery. Ponadto technologia produkcji pianki poliuretanowej, z sukcesem zaimplementowana w obu Zakładach Vita Polymers Poland i używana obecnie, jest całkowicie bezściekowa i bezodpadowa.

Pianki niestandardowe oraz ścinki pianki poliuretanowej powstające w wyniku rozkroju materiału blokowego, mają swoje ponowne zastosowanie w Vita Polymers Poland i są pożądanym surowcem do dalszego całkowitego wykorzystania. Vita prowadzi w tym zakresie w pełni zewidencjonowaną proekologiczną gospodarkę poliuretanami.

Newsletter